učlanite se


1. Prevodilac je razni članovi kao student, honorarac itd. Oni podražavaju posao za prevođenje.
2. Prevođenje je besplatno i budite pažlijv da kod prijevodioca nema dužnosti koja mora da se odzove na telefon.
3. Servis za prevođenje je direktna transakcija i što se tiće troškova prema poslovima, princip je direktna transakcija.
4. Ako se dešava loš incident zbog članova ili prijevodioca, može da dođe do ograničenja upotrebe servisa ili prinudnog otcjepljenja.
5. U odnosu na upotrebu ovog servisa, princip je direktna transakcija i naša firma nije zadužena za ništa.
6. Kad se dešava procurenje informacije naše firme, članovi moraju da budu zaduženi za naknadnu štetu u odnosu na krivično i građansko pravo.