εγγραφή μέλων


1,Οι διερμηνείς αποτελούνται από διάφορα μέλη που είναι εργαζόμενοι, φοιτητές, ελεύθεροι επαγγελματίες και οι οποίοι υποστηρίζουν την υπηρεσία διερμηνείας.
2,Η τηλεφωνική διερμηνεία είναι δωρεάν και σας εφιστούμε την προσοχή στο ότι δεν έχει πάντα την υποχρέωση να συνδεθεί ο διερμηνέας.
3,Είναι κανόνας να γίνει άμεση συναλλαγή μεταξύ των συμβαλλομένων για την υπηρεσία διερμηνείας. Ανάλογα με την υπηρεσία, αν παρουσιαστούν έξοδα διερμηνείας, τα έξοδα αυτά κανονίζοντ
4,Σε περίπτωση δυσάρεστων γεγονότων που αφορούν μέλη της υπηρεσίας ή το διερμηνέα, θα ληφθούν μέτρα περιορισμού της χρήσης της υπηρεσίας και ακόμα αναγκαστικής απομάκρυνσης από την υπηρεσία.
5,Είναι κανόνας να γίνει άμεση συναλλαγή στην χρήση της υπηρεσίας χωρίς να έχει καμιά ευθύνη η εταιρεία μας.
6,Σε περίπτωση διαρροής πληροφοριών της εταιρείας το μέλος ευθύνεται για όλες τις αστικές και ποινικές ζημιές.